Programmering

Vad än du gör med elektroniska apparater från att starta TV:n, datorn, mobilen, etcetera så har du använt dig av programmering. Att ge instruktioner till elektroniska apparater är en uppsättning av flera kommandoexekveringar enligt koder i en en algoritm på ett språk som datorn kan förstå.
Idag undervisas programmering från grundskolan och det säger själv hur viktig är programmering idag och hur avgörande blir det i närmaste framtiden där finns i alla tekniska system någon form av programmering!
På Diginto hittar du lektioner från grunden i Java kombinerat med matematik. Arbetet har påbörjats men i stort sätt är under konstruktion än.

Välkommen!

Gonzalo R