Nätverkstekniker

Nätverk och system är två begrepp som behöver förklaras ur ett tekniskt perspektiv.

Nätverk är mest hårdvara i form av alla kablar som binder ihop nätverkshanterare medan system är mest mjukvara i form av specialiserade server-lösningar. Nätverkstekniker hanterar nätverk och systemtekniker hanterar system.

Utan nätverk kan inte finnas något system. Ta till exempel Internet: Många nätverk ihopkopplade och ett domänsystem som hjälper att hitta nätverksresurser utsprida i hela världen. De flesta lokala nätverk behöver ett lokalt domänsystem som baseras på Active Directory. Ett annat exempel är intelligenta affärssystem som används av olika organisationer.

En nätverkstekniker arbetar i allmänhet med lokala nätverk samt service och support till användare. Arkitekter och specialister designar ett nätverk, nätverkstekniker drar alla kablar, ansluter rätt alla nätverkshanterare, konfigurerar och administrerar dessa nätverkshanterare. Det kan också förekomma andra arbetsuppgifter som att installera servrar och ge support till systemadministratörer eller datoranvändare. Eftersom ändringar i nätverk och datasystem ofta måste göras då personalen inte använder datorerna måste nätverkstekniker ibland jobba kvällar, nätter och helger.