Nätverksteknik

Nätverk och system är två begrepp som behöver förklaras ur ett tekniskt perspektiv.

Nätverk är mest hårdvara i form av alla kablar som binder ihop nätverkshanterare medan system är mest mjukvara i form av specialiserade server-lösningar.
Utan nätverk kan inte finnas något system. Ta till exempel Internet: Många nätverk ihopkopplade och ett domänsystem som hjälper att hitta nätverksresurser utsprida i hela världen.

En nätverkstekniker arbetar i allmänhet med lokala nätverk samt service och support till användare. Arkitekter och specialister designar ett nätverk, nätverkstekniker drar alla kablar, ansluter rätt alla nätverkshanterare, konfigurerar och administrerar dessa nätverkshanterare.